fbpx

 

 Általános Szerződési Felétleke

  

  1. Bevezetés 

 Eltérő írásos megállapodás hiányában Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://testlelekszellem.com/ weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető tartalmak, szolgáltatások igénybevételének és használatának feltételeit. 

 Felhasználó 

Felhasználónak minősül az a személy, aki belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak. 

Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. 

 Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató bármely szolgáltatására/termékére feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt, azaz Megrendelővé válik, a jelentkezés/megrendelés elküldésével szintén tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. 

 A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató nyilatkozik, hogy eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem veti alá magát más, a felek közötti jogviszonyt szabályozó szerződésnek, beszerzési vagy egyéb szabályzatnak és magatartási kódexnek. 

Szolgáltató 

Csáki Krisztina, Csáki és Csáki Kft vállalkozó (mint Szolgáltató, a továbbiakban Szolgáltató) 

Székhely: 9153 Öttevény, Leneskerti u. 12 

Adószám: 22972020-2-08  

Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank  

Számlaszám: 10918001-00000076-75730001  

E-mail cím: egyboldogabbelet@gmail.com  

Telefonszám: +36-30-8684-918  

A honlapon a Szolgáltató coaching szolgáltatások, konzultáció, előadások, rendezvények, képzések értékesítését végzi.  


Megrendelő 

Megrendelőnek minősül a Honlapon elérhető árukat és szolgáltatásokat igénybe vevő személy. 

Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely a következő linken érhető el: xxxxxxxxx 

Felhasználó és Megrendelő a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 

  1. Általános rendelkezések 

 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értel-mezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.  

  1. Szerzői Jogok

    A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és a szolgáltatás során megvásárolható vagy kapott írásos információkat és anyagokat szerzői jogok védik, azok felhasználása kizárólag személyes használatra engedélyezett.  

A megvásárolt szolgáltatások és termékek a vételár megfizetése ellenében a Megrendelő rendelkezésére állnak, amelyeket a Megrendelő kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és másolása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.  

A blogon és kapcsolódó közösségi oldalon közzétett tartalmak használata személyes felhasználáson túl kizárólag a szerző előzetes írásos engedélye birtokában és forrásmegjelöléssel engedélyezett.  

Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek, megjelenések, bármely anyagok árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk.  

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://testlelekszellem.com/ domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul.  

4. Vásárlási feltételek  

Regisztráció/vásárlás
Megrendelő előzetes regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a regisztrációs űrlap kitöltésével.  

Megrendelő a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.  

Megrendelő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.  

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 


Megrendelések
Megrendelő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket és/vagy szolgáltatást, megjelöli a vásárolni kívánt mennyiséget vagy a regisztrációs űrlapon jelentkezik a rendezvényekre. Megrendelő a regisztrációs űrlap kitöltésével, illetve a megrendelőlap elküldésével jelzi a termék megvásárlásának szándékát.  

Az adatok megadását követően Megrendelő a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat.  

Adatbeviteli hibák javítása: Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Ha ez nem sikerül, emailben írhat a Szolgáltatónak, ahol segítséget kap. 

 Amennyiben az oldalakon vagy a megrendelőlapokon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Megrendelő megrendelését a Szolgáltató visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget. 

 E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Megrendelő megrendelésének elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között. 

 Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

 Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja vagy megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.  

A visszaigazoló e-mail esetenként a spam mappába kerül, ennek ellenőrzése a Megrendelő felelőssége. A spam mappába érkezett levelek esetén is teljesítettnek minősül a visszaigazolás.  

Ha Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.  

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 Termékek, szolgáltatások ára 

A Honlapon megjelenített termékek, szolgáltatások vételára tartalmazza az általános forgalmi adót és egyéb közterheket. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.  

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.  

Fizetés
Megrendelő választhat az adott rendezvényhez és/vagy szolgáltatáshoz, termékhez felajánlott fizetési módozatok közül, ami különböző esetekben különböző lehet: átutalás, vagy a helyszínen történő készpénzes fizetés.  

Átutalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelő nevét minden esetben szükséges feltünteti.
A megrendelés akkor válik érvényessé, ha megtörténik az ellenérték befizetése.  

Szolgáltató a megrendelt termékek, szolgáltatások és programok befizetett összeg után állítja ki a papír alapú nyugtát vagy elektronikus számlát. A nyugtát/számlát Szolgáltató vagy személyesen adja át a helyszínen, vagy e-mailben küldi ki a számlakibocsátó szoftver 14 napon belül.  

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad.  

Szállítás
Az offline tanfolyamok, tréningek, rendezvények, személyesen igénybe vehető szolgáltatások esetén a regisztráció és a részvételi díj befizetése után a Megrendelő jogosulttá válik a rendezvényen való részvételre.  

A elektronikus dokumentumok, könyvek, hanganyagok és videók fizetést követően e-mailben kiküldött linken elérhetőek, illetve bizonyos esetekben a weboldalról tölthetők le. A linkek megosztása – ellenkező engedély hiányában – illetéktelen személyekkel szigorúan tilos.
A hozzáférést/linket tartalmazó e-mail esetenként a spam mappába kerül, ennek ellenőrzése a Megrendelő felelőssége. A spam mappába érkezett levelek esetén is teljesítettnek minősül a megrendelés.  

Amennyiben a vásárolt termék kézzel fogható, annak postázási és/vagy szállítási költségét minden esetben Megrendelő állja. Ennek költségét a honlapon megadott árak nem tartalmazzák, az hozzáadódik a termékek/szolgáltatások weboldalon megadott árához, a webáruházban minden esetben elérhetők a választási lehetőségek és a hozzájuk tartozó árak a megrendelés véglegesítése előtt.  

Megrendelő a megrendelés során megadott postázási/kézbesítési címet köteles ellenőrizni, mert a megrendelést visszaigazoló e-mailben feltüntetett összesített ár csak az első szállítási díjat tartalmazza.  

Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket “Cím elégtelen”, “Ismeretlen”, “Elköltözött”, “Nem vette át”, “Nem kereste”, stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi) szállítást belföldi-, és külföldi szállítás esetén egyaránt, a megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott ügyintézési díj, vagy a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely tartalmazza az újabb postaköltséget/szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni.  

Rendezvény részvétel lemondás
Megrendelő a rendezvényekre (előadás, workshop) megvásárolt jegyeket legkésőbb a rendezvényt megelőző 48 óráig mondhatja le, ilyenkor a részvételi díj visszatérítésre kerül.  

48 órán belüli lemondás esetén Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díjat, de más szolgáltatásba beszámolhatja, ha arra mód nyílik.  

A megvásárolt, de fel nem használt jegyek ára nem jár vissza.  

Szavatosság
A megrendelt termékek hibája esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A termékszavatosság igénye érvényesítése során a Megrendelő kérheti a hibás termék kicserélését.  

Ha a Megrendelő a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ahhoz fűződő érdeke megszűnt.
Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Megrendelő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a kiszállítástól számított 72 órán belül közölni. Termékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele.  

Szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:   

Név: Csáki Krisztina Csáki és Csáki Kft 

Levelezési cím: 9153 Öttevény, Leneskerti u. 12 

Telefonszám: +36 30 8684-918  

E-mail  cím: egyboldogabbelet@gmail.com  

  1. Jogérvényesítési lehetőségek  

Panaszügyintézés
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:  

Név: Csáki Krisztina Csáki és Csáki Kft 

Levelezési cím: 9153 Öttevény, Leneskerti u. 12 

Telefonszám: +36 30 8684-918  

E-mail  cím: egyboldogabbelet@gmail.com 

Szolgáltató a szóbeli vagy írásban rögzített panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja, de maximum 30 napon belül érdemben megválaszolja és kölcsönösen kielégítő megoldásra, békés rendezésre törekszik.
Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.  

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.  

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:  

Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala
1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. 

Telefon:  06 1 450 598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu 

 

  1. ÁSZF, árak módosítása  

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Honlapon történő közzététellel egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az előre megadott időpontban lépnek hatályba. Szolgáltató a módosított Általános Szerződéses Feltétele lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval/Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.  

  1. Technikai akadályok  

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.  

  1. Adatvédelmi szabályzat  

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata elérhető: xxxxxxxxx  

 Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.04.01., amely visszavonásig érvényes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Védett tartalom!